17 May 2011

7 Perbezaan Insuran Konvensional Dan Insuran Takaful

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Sekadar renungan dan perkongsian minda yang wajar dipanjang-panjangkan.
Pada zaman ini, Insuran adalah menjadi salah satu keperluan yang sangat penting kepada kehidupan harian anda. Ini kerana, setiap hari anda dihadapkan dengan pelbagai risiko dalam kehidupan sebagai contoh risiko kemalangan, risiko sakit dan macam-macam risiko yang boleh menyebabkan anda tidak meninggalkan apa-apa untuk ahli keluarga anda!
Dalam pemilihan untuk mengambil insuran kehidupan (atau life insurance) soal-soal Islamik juga haruslah di titikberatkan jika anda seorang muslim ataupun muslimah. Ini kerana jika tersilap mengambil pelan insuran dan tidak mengambil insuran yang di sahkan halal oleh majlis fatwa, ia akan menyebabkan anda meninggalkan harta/wang yang tidak halal kepada waris-waris anda. Semuanya atas pilihan anda sendiri.

7 Perbezaan secara ringkas mengenai insuran takaful dan insuran konvensional :

1-
Konvensional

Kontrak Mu'awadah (Pertukaran Jual Beli) antara penanggung insurans
dengan pihak yang diinsurankan

Takaful
Kontrak Tabbaru' ( Derma & sumbangan ) yang disertakan dengan pelaburan.

2-
Konvensional
Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insuran.

Takaful 

Peserta membuat caruman ke dalam skim. Peserta saling menjamin sesama
sendiri di bawah skim.


3-
Konvensional

Penanggung insuran bertanggung jawab membayar manfaat insuran seperti
dijanjikan daripada asetnya (kumpulan wang insuran dan kumpulan wang
pemegang saham)

Takaful 
- Pengendali Takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar
Takaful daripada kumpulan wang takaful.

- Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful, pengendali
Takaful akan menyediakan (Qardhul Hasan) pinjaman tanpa faedah untuk
menampung kekurangan berkenaan.

4-
Konvensional
Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan Shariah

Takaful 

Aset kumpulan wang Takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang
selari dengan Shariah.

5-
Konvensional

Wang pelanggan dianggap wang syarikat insuran dan dimilki olehnya
sejurus dibayar oleh pelanggan.

Takaful 

Wang pencarum tidak di kira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan
dan tidak dimiliki oleh pengendali


6-
Konvensional

Keuntungan yang dihasilkan dari kumpulan wang pencarum adalah dimiliki
sepenuhnya oleh syarikat. Ia juga adalah objektif utama syarikat insuran.

Takaful

Keuntungan hasil pelaburan dari kumpulan wang pencarum tidak dimiliki
oleh syarikat kecuali nisbah yang disumbang dari wang syarikat sendiri.
Baki keuntunaghn adalah milik tabung kumpulan wang pencarum.


7-
Konvensional
Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian dari 'surplus'.

Takaful 

Lebihan, untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan
semula kepada pencarum.

Di harapkan penjelasan secara ringkas ini mengenai perbezaaan insuran konvensional dan insuran takaful dapat memberi sedikit sebanyak ilmu kepada anda. Semoga anda mendapat manfaat.

Buatlah penilaian yang betul dalam memilih insuran yang benar-benar sesuai dengan kehidupan anda.

Boleh lihat di sini untuk megetahui lebih teprinci :
http://www.islam.gov.my/muamalat/sites/default/files/jurnal_muamalat/2011/02/1_.pdf

Sekian Terima Kasih.

1 comment:

  1. salam..nak tanya apa perbezaan insuran Prudential dan Prudential Bsn Takaful...adakah di abwah satu syarikat? nama hampir sama..apa yg membezakannya..syukran

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...