19 December 2011

PruBSN Link Series (New)

Fleksibiliti sepenuhnya di tangan anda – Dapatkan tawaran perlindungan & perlaburan terbaik.
Sama ada anda akan memperoleh ijazah anda, memulakan keluarga atau merancang persaraan, anda perlu miliki sebuah pelan kewangan yang kukuh bagi menyokong matlamat anda serta menyediakan anda untuk sebarang ketidakpastian dalam kehidupan. Dengan PruBSN Link Series , anda boleh membina pelan keseluruhan hidup anda yang dapat menampung keperluan & keutamaan anda yang berubah, supaya anda & yang tersayang dapat meneruskan kehidupan dengan selesa, walaupun apa saja kemungkinan berlaku.
Apa Yang Terbaru dari PruBSN Link Series?
Kenapa PruBSN Link Series sebuah Pelan Perlindungan yang amat UNIK
 • Komprehensif ‘Investment Link’ pelan dengan 30 Riders (Manfaat).
 • Pelan Takaful yang Pertama untuk Remaja atau Belia – PruBSN FirstLink
 • Bonus - Bonus Loyalti, Bonus EduSmart, Bonus AchiveFirst, Bonus bagi Tiada Tuntutan (NCB)
 • Perlindungan Perubatan Komprehensif
 • Fleksibiliti dengan pilihan pada umur tamat tempoh (expiry age)
 • Had perlindungan yang lebih tinggi.
Pelan apakah yang sesuai untuk anda?
Apakah manfaat lazim PruBSN Link Series?
Berapakah bayaran sumbangan saya untuk pelan ini?
Sumbangan perlindungan bulanan minimum untuk PruBSN SmartLink ialah RM50 manakala untuk PruBSN FirstLink dan PruBSN TakafulLink ialah RM100. Walau bagaimanapun, amaun sumbangan sebenar anda akan bergantung kepada yang berikut:
 1. Umur anda
 2. Amaun perlindungan anda
 3. Umur kematangan yang anda pilih
 4. Status kesihatan anda
 5. Jantina anda
 6. Perkerjaan anda (jika berkenaan)
Contoh Jadual Sumbangan
Bagaimanakah harus saya melaburkan dana saya?
Kami memberikan anda kebebasan untuk meguruskan dana pelaburan anda mengikut toleransi risiko anda. Anda boleh melabur secara berkala melalui Takaful Saver atau melakukan Penambahan Sumbangan Tunggal pada bila-bila masa anda ingin berbuat demikian. Pelaburan anda akan disalurkan ke dalam 4 dana pelaburan di bawah bergantung pada selera risiko anda.
Semua dana Takafulink dilaburkan dalam saham dan sekuriti yang diluluskan Syariah.
Bagaimanakah PruBSN Link Series berfungsi?
PruBSN Link Series adalah berdasarkan model Wakalh Bil Ajr di mana anda menempatkan sumbangan anda ke dalam akaun anda selepas kami mengambil sebahagian daripadanya sebagai caj Wakalah. Ini adalah yuran untuk perkhidmatan yang kamu sediakan. Perlindungan takaful adalah daripada potongan Tabarru’ anda yang kami tempatkan dalam Dana Tabarru’
Nota Penting
 • Risalah ini bukan merupakan satu kontrak di antara anda dan PruBSN Takaful Berhad. Sila rujuk kepada dokumen sijil untuk maklumat terperinci.
 • Risalah ini diterbitkan hanya untuk maklumat dan tidak berkaitan dengan matlamat-matlamat kewangan, situasi dan keperluan mana-mana individu tertentu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...