23 December 2011

PruBSN FirstLink
PruBSN FirstLink adalah sesuai jika anda berumur di antara 19 hingga 25 tahun. Dengan sumbangan minimum berjumlah RM100 sebulan, anda boleh memilih supaya pelan anda matang apabila anda mencapai umur 80 atau 100 tahun.

Ciri-ciri unik berikut disediakan hanya untuk anda melalui PruBSN FirstLink.
Picture
Anda boleh meningkatkan taraf perlindungan anda dengan manfaat-manfaat tambahan berikut untuk memenuhi keperluan kewangan anda.
1- Kematian

Sekiranya berlaku kematian, pampasan akan diberikan sekali gus bersama jumlah simpanan yang ada pada tahun itu. Bayaran khairat kematian sebanyak RM 2,000. Sebab kematian terdiri kematian biasa atau kemalangan.

2- Lumpuh Kekal Keseluruhan

Sekiranya pemegang polisi lumpuh kekal keseluruhan disebabkan oleh penyakit dan berlaku sebelum umur 60 tahun, pampasan akan diberikan sekali gus. Manfaat-manfaat lain akan kekal seperti biasa. Pemegang polisi akan mendapat elaun tahunan (rujuk Elaun Lumpuh)3- Crisis Shield (Pampasan 36 Jenis Penyakit Kritikal)


Sekiranya pemegang polisi mengidap salah satu dari 36 Jenis penyakit, pemegang polisi akan diberikan pampasan sekali gus. Kos rawatan akan ditanggung oleh kad perubatan ( rujuk manfaat medical card)Selepas didapati mengidap salah satu daripada penyakit kritikal ini, semua caruman akan datang akan ditanggung oleh PruBSN sehingga umur pemegang polisi mencapai 80 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih terdahulu. Wang pelaburan anda akan bertambah secara automatik tanpa anda perlu mencarum lagi Wang pelaburan itu juga boleh dikeluarkan dan nilai pampasan tersebut di atas tidak ditolak daripada wang pelaburan. Anda tidak perlu membayar apa-apa caruman dan layak untuk menikmati semua manfaat yang masih ada.

4- Crisis Cover Income (Elaun Pendapatan tahunan apabila mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal)

Manfaat ini akan membayar pampasan bagi menggantikan pendapatan kita sekiranya kita mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Jumlah pampasan akan dibayar setahun sekali sehingga umur 80 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih dahulu.

5- Kemalangan (Kematian atau Lumpuh Kekal Keseluruhan)

Manfaat ini akan membayar pampasan kematian atau lumpuh kekal keseluruhan akibat kemalangan. Bayaran ini adalah tambahan kepada bayaran (Kematian/Lumpuh Kekal Keseluruhan *Manfaat No 1 dan No 2). Sekiranya pemegang polisi meninggal dunia disebabkan kemalangan di tempat awam, atau semasa menaik kenderaan awam yang bergerak di atas jalan raya atau landasan (PLV-Public Landed Vehicle) yang mempunyai jadual perjalanan dan laluan yang tetap, pampasan akan digandakan sebanyak 2 kali (Double Indemnity) Sekiranya pemegang policy mengalami kecacatan kekal atau kehilangan anggota, pampasan akan diberikan mengikut peratusan (%) Jumlah manfaat adalah jenis diperbaharui (renewal benefit) – Contoh, katakan anda sudah membuat tuntuanADD benefit pada tahun semasa 100%, untuk polisi tahun berikutnya, jumlah manfaat akan jadi 100% semula. Sekiranya pada tahun yang semasa anda telah membuat tuntutan 100% untuk manfaat kemalangan, dan malang tak berbau, anda sekali lagi ditimpa kemalangan pada tahun yang sama, tiada pampasan untuk manfaat No.4 boleh dituntut untuk tahun itu.

6- Accident Medical Reimbursement (Bayaran Balik Kos Perubatan akibat kemalangan)

Membayar balik semua kos perubatan akibat kemalangan berdasarkan jumlah yang dilindungi dalam masa 104 minggu dari tempoh kemalangan berlaku, sekiranya tidak masuk wad. Sekiranya anda mendapatkan rawatan di klinik biasa pun, anda boleh claim kos rawatan tersebut dengan syarat rawatan tersebut adalah disebabkan oleh KEMALANGAN, dan bukannya penyakit. Manfaat ini juga boleh digunakan untuk menampung kos ko-takaful yang dikenakan pada manfaat Medical Card untuk rawatan akibat kemalangan. Bayaran balik kos rawatan akibat kemalangan dalam manfaat ini akan membayar balik 100%, tiada dikenakan ko-takaful.

7- Weekly Indemnity (Pampasan Mingguan)
Manfaat ini akan membayar pampasan mingguan disebabkan keilatan sementara (Temporary Disable) akibat kemalangan atau dengan kata lain 'Elaun Cuti Sakit akibat kemalangan'. Manfaat ini diwakili dengan nilai unit. Terdapat 2 bahagian Keilatan Sementara ( Temporary Total Disable @ TTD dan Temporary Partial Disable @ TPD) 1 Unit manfaat akan membayar RM 100 seminggu bagi TTD dan RM 50 bagi TPD. Penetapan sama ada TTD atau TPD akan ditentukan melalui laporan doktor berkenaan dengan Proses Penyembuhan (Healing Progress).

8- Kad Perubatan (TAKAFUL HEALTH 2)

Menyediakan dana untuk rawatan perubatan Bayaran terus ke Hospital Panel PruBSN Takaful seluruh Malaysia. Boleh digunakan di dalam dan luar negara. Manfaat yang ditawarkan adalah seperti berikut (medical coverage table)Jaminan pembaharuan dan dijamin dan tiada port-folio akan dibatalkan.Anda akan dapat bonus bila tidak sakit.9- Medical Cover

Manfaat ini mempunyai 3 gabungan manfaat iaitu Elaun Hospital (Hospital Benefit), Elaun ICU dan Elaun Bedah. Elaun Hospital (rujuk Manfaat no-10) Elaun ICU - Membayar elaun harian selama berada dalam wad ICU Elaun Bedah (Surgical Procedure Benefit) - Membayar pampasan pembedahan bergantung kepada kadar keseriusan (Severity Level) Manfaat ini dibayar berdasarkan unit yang diambil. 1 Unit mewakili : RM 50 sehari (Elaun Hospital), RM 100 sehari (Elaun ICU) & RM 2,500 setiap procedure (Elaun Bedah) Elaun Bedah akan diberikan bergantung kepada kadar keseriusan (severity level) seperti berikut :
Level 1 : RM 125
Level 2 : RM 250
Level 3 : RM 500
Level 4 : RM 750
Level 5 : RM 1,250
Level 6 : RM 1,875
Level 7 : RM 2,500


Elaun Bedah-Maximum RM12,500 setahun

10- Elaun Hospital (Hospital Benefit)

Manfaat ini akan diberikan mengikut jumlah hari klien duduk dalam wad. Hospital Benefit diwakilkan dengan Unit. 1 Unit bersamaan RM 50 sehari. Contoh, 8 unit = 8 x RM50 = 400 sehari. Maksimum unit adalah 8 untuk satu polisi. Sekiranya anda memasukkan Manfaat Medical Cover dalam polisi anda, i.e Manfaat No 9, jumlah maksimum unit untuk Hospital Benefit & Medical Cover adalah 8 unit. Sebagai contoh, Manfaat Hospital 5 Unit, Manfaat Medical Cover 3 Unit i.e jumlah kedua-dua unit manfaat tersebut tidak melebihi 8 unit. Tidak tertakluk kepada hospital swasta sahaja, sekiranya anda masuk hospital kerajaan sekali pun, Elaun Hospital akan dibayar. Sekiranya bil hospital swasta telah ditanggung oleh syarikat anda, Elaun Hospital ini juga boleh kita tuntut (claim) tanpa memerlukan bill atau resit asal. Bil hospital akan dibayar melalui Medical Card dan elaun hospital akan diberikan kepada klien selepas keluar dari hospital. Biasanya dalam masa 14 hari bekerja. Jumlah yang dibayar tidak akan ditolak daripada mana-mana manfaat lain. Maksimum claim setahun adalah 100 hari dan minimum perlu berada di dalam wad adalah 6 jam. Hospital - semua jenis (swasta atau kerajaan)

11- Elaun Lumpuh (Disability Provider)

Pampasan ini akan diberikan kepada klien apabila klien didapati Lumpuh Kekal Keseluruhan (Total Permanent Disable) sama ada akibat penyakit atau kemalangan. Pampasan akan diberikan setahun sekali sehingga umur 60 tahun.
12- Khairat Kematian

Bayaran RM 2,000 untuk khairat kematian bagi tujuan menanggung kos pengebumian jenazah. Pampasan ini boleh dituntut sebaik sahaja klien meninggal dengan mengemukakan bukti kematian seperti permit pengebumian, surat kematian atau keratan akhbar mengenai berita kematian tersebut.

13- Premium Percuma (Contributor Benefit)

Manfaat ini akan menyambung simpanan klien secara automatik sekiranya klien disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Sila rujuk senarai penyakit kritikal. Manfaat lain yang berkaitan adalah : Parent Contributor, Spouse Contributor, Takaful Saver Contributor, Takaful Saver Parent Contributor

14- Pulangan Pelaburan

Tiada tempoh matang untuk mengeluarkan wang anda. Wang pelaburan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dan untuk tujuan apa sekali pun dengan syarat nilai tunai terkumpul melebih RM 4,000. Anggaran pulangan pelaburan 9% hingga 11% setahun (bergantung kepada prestasi pasaran dan dana yang anda pilih). Sekiranya anda ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi, anda boleh menambah caruman tambahan dalam Takaful Saver.

15.Family Income Benefit

kami yang akan membantu anda atau keluarga anda dengan menyediakan pendapatan bulanan jika anda disahkan menghadapi penyakit kritikal atau hilang upaya atau meninggal dunia.


PruBSN SmartLinkPruBSN SmartLinkPruBSN SmartLink adalah satu pelan sumbangan berkala
berkaitan-pelaburan yang direka untuk menyediakan perlindungan
serta membina dana pendidikan yang kukuh untuk anak anda.
Pelan ini juga menganugerahkan kecemerlangan akademik anak
anda melalui manfaat uniknya, Bonus EduSmart.

Dengan sumbangan minimum berjumlah RM50 sebulan, pelan yang
berpatutan ini disediakan untuk anak anda yang berumur di antara
1 hingga 18 tahun. PruBSN SmartLink adalah fleksibel di mana
anda boleh memilih sama ada pelan tersebut matang apabila
anak anda mencapai umur 25 tahun atau anda boleh melakukan
perancangan masa hadapan supaya ia tamat tempoh pada umur
80 atau 100 tahun.
Picture
Picture
Senarai manfaat dan penerangan...


1- Kematian atau Lumpuh Kekal Keseluruhan


Sekiranya berlaku kematian kepada anak, pampasan akan diberikan berdasarkan tahun penyertaan.


Umur pada tarikh akan datang


1 Tahun : 20% daripada jumlah perlindungan (sum covered)
2 Tahun : 49%
3 Tahun : 60%
4 Tahun : 80%
5 Tahun dan ke atas : 100%


Sebab kematian terdiri kematian biasa


2- 36 Jenis Penyakit Kritikal (senarai penyakit kritikal)


- Sekiranya anak mengidap salah satu dari 36 Jenis penyakit, pemegang polisi akan diberikan pampasan sekali gus (lump sum).
- Segala kos rawatan perubatan akan ditanggung oleh kad perubatan MMC (rujuk manfaat medical card)
- Selepas didapati mengidap salah satu daripada penyakit kritikal ini, semua caruman akan datang akan ditanggung oleh PruBSN sehingga umur anak mencapai 25 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih terdahulu.Wang pelaburan anda akan bertambah secara automatik. Anda tidak perlu membayar apa-apa caruman dan layak untuk menikmati semua manfaat yang masih ada.


3- Kemalangan (Mati atau Lumpuh)


- Manfaat ini akan membayar pampasan kematian atau lumpuh kekal keseluruhan akibat kemalangan.
- Bayaran ini adalah tambahan kepada bayaran (Kematian/Lumpuh Kekal Keseluruhan *Manfaat No 1).
- Sekiranya anak meninggal dunia disebabkan kemalangan di tempat awam, atau semasa menaik kenderaan awam yang bergerak di atas jalan raya atau landasan (PLV-Public Landed Vehicle) yang mempunyai jadual perjalanan dan laluan yang tetap, pampasan akan digandakan sebanyak 2 kali (Double Indemnity)
- Sekiranya anak mengalami kecacatan kekal atau kehilangan anggota, pampasan akan diberikan mengikut peratusan (%)
- Jumlah manfaat adalah jenis diperbaharui (renewal benefit) – Contoh, katakan anda sudah buat tuntutan sehingga habis manfaat ini pada tahun tersebut, jumlah yang dilindungi akan menjadi 100% semula.
- Akan tetapi sekiranya tuntutan 100% dilakukan pada tahun itu, untuk tuntutan manfaat ini pada tahun yang sama tidak dibenarkan. Manfaat ini diperbaharui mengikut tahun polisi.


4-TAKAFUL HEALTH 2


- Menyediakan dana untuk rawatan perubatan Bayaran terus ke Hospital Panel PruBSN Takaful seluruh - Malaysia. Boleh digunakan di dalam dan luar negara.
- Manfaat yang ditawarkan adalah seperti berikut (Sila refer medical card)
- Jaminan pembaharuan dan dijamin dan tiada port-folio akan dibatalkan.


5- Elaun Hospital


- Manfaat ini akan diberikan mengikut jumlah hari klien duduk dalam wad.
- Tidak tertakluk kepada hospital swasta sahaja, sekiranya anda masuk hospital kerajaan sekali pun, Elaun Hospital akan dibayar.
- Sekiranya bil hospital swasta telah ditanggung oleh syarikat anda.
- Elaun Hospital ini juga boleh kita tuntut (claim) tanpa memerlukan bil atau resit asal.


6- Elaun ICU


- Elaun tambahan akan diberikan disepanjang tempoh klien berada dalam ICU.


8- Elaun Bedah


- Elaun Bedah akan diberikan sekiranya klien menjalani procedure pembedahan. Sila rujuk Jadual Manfaat Elaun Pembedahan.


9- Elaun Lumpuh


- Pampasan ini akan diberikan kepada klien apabila klien didapati Lumpuh Kekal Keseluruhan (Total Permanent Disable)


9- Khairat Kematian


- Bayaran RM 2,000 untuk khairat kematian bagi tujuan menanggung kos pengebumian jenazah. - Pampasan ini boleh dituntut sebaik sahaja klien meninggal dengan mengemukakan bukti kematian seperti permit pengebumian, surat kematian atau keratan akhbar mengenai berita kematian tersebut


10- Premium Percuma


Manfaat ini akan menyambung simpanan klien secara automatik sekiranya
Anak disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Sila rujuk senarai penyakit kritikal
Pembayar meninggal dunia
Pembayar lumpuh kekal keseluruhan (TPD)
Pembayar mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal.


Semua manfaat lain dalam plan ini berkekalan sehingga tamat tempoh polisi iaitu pada umur anak 25 tahun.


11- Pulangan Pelaburan


- Tiada tempoh matang untuk mengeluarkan wang anda.
- Wang pelaburan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa untuk tujuan pembelajaran anak dengan syarat nilai tunai terkumpul melebih RM 4,000.
- Anggaran pulangan pelaburan 9% hingga 11% setahun (bergantung kepada prestasi pasaran dan dana yang anda pilih).
- Sekiranya anda ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi, anda boleh menambah caruman tambahan dalam Takaful Saver.


12- Takaful Saver


- Manfaat tambahan untuk memaksimumkan simpanan pendidikan untuk anak anda. Sila rujuk Takaful Saver


19 December 2011

Takaful Health 2 (New)


KAMI BERIKAN GANJARAN DAN LEBIH MANFAAT UNTUK PENJAGAAN KESIHATAN ANDA
Takaful Health2 adalah semua yang anda perlukan.
Apakah Takaful Health2 ?
Takaful Health2 adalah satu pelan rider perubatan melalui sumbangan berkala yang membayar balik perbelanjaan perubatan utama sekiranya anda dimasukkan ke hospital, melakukan pembedahan atau menerima rawatan pesakit luar. Pelan ini juga menberi ganjaranBonus bagi Tiada Tuntutan (NCB) jika tiada sebarang tuntutan dibuat bagi tahun tersebut. Anda boleh pilih sama ada Ko-Takaful atau deduktibel RM3000 atau RM10,000.
Siapakah yang layak menyertai pelan Takaful Health2?
Pelan ini dibuka kepada individu yang berumur 1 ke 70 tahun yang menyertai mana-mana pelan PruBSN Link Series.
Pelan perubatan untuk anda – Nilai lebih TINGGI dan lebih BAIK.
Terus nikmati BONUS bagi TIADA TUNTUTAN.
Kami memberi anda BONUS TAHUNAN sehingga RM500 sekiranya anda tidak membuat sebarang tuntutan bagi tahun tersebut. Kekalkan kesihatan dan anda akan mendapat ganjarannya.
Perlindungan KOMPREHENSIF untuk bil hospital dan pembedahan.
Takaful Health2 memberikan anda ketenangan minda sepenuhnya. Ianya menyediakan perlindungan perubatan komprehensifsekiranya anda dimasukkan ke hospital, memerlukan pembedahan atau mendapat rawatan pesakit luar.
Manfaat Bilik dan Penginapan yang bernilai lebih TINGGI.
Nikmati manfaat bilik dan penginapan yang bernilai lebih tinggi dengan Takaful Health2. Kini, manfaat kami bermula dari RM150 harian untuk Had Tahunan Keseluruhan bernilai RM50,000.
Pilihan KO-TAKAFUL atau DEDUKTIBEL
Selain ko-takaful, Takaful Health2 kini ada dua pilihan tambahan deduktibel. Pilih antara deduktibel bernilai RM3,000 atau RM10,000, yang mana memenuhi keperluan pelan perubatan anda. Sertakan bersama TH Retirement dan secara automatik ianya akan menukarkan amaun deduktibel kepada ko-takaful apabila anda mencapai usia 55 tahun. Bukan sahaja pilihan ini menjadikan pelan anda jadi lebih berpatutan, ianya juga memberi anda perlindungan tambahan di waktu anda paling memerlukannya – semasa zaman persaraan anda.
Perlindungan TAMBAHAN sehingga UMUR 100
Pelan perubatan Takaful yang komprehensif ini memberi perlindungan sehingga anda mencapai usia 25, 70, 80 atau 100.Kami beri LEBIH lagi
Rawatan LUAR NEGARA
Dengan TH Overseas, anda mempunyai pilihan untuk mendapatkan rawatan perubatan bagi lima jenis kondisi yang dilindungi diSingapura, Hong Kong, China dan India.
Pilihan untuk MENGETEPIKAN had tahunan UNTUK KESEMUA PELAN
TH Annual Limit Waiver kini dibuka kepada semua pelan Takaful Health2. Dengan mengambil pilihan ini, anda tidak perlu bimbang jika bil perubatan tahunan anda melebihi had tuntutan tahunan anda.
NAIK TARAF AUTOMATIK ke pelan bernilai lebih tinggi
Kami akan menaik taraf secara automatik pelan Takaful Health2 anda dua kali ganda tidak mengambil kira keadaan kesihatan andadan sebarang tuntutan perubatan sebelumnya yang telah dibuat jika sertakan TH Auto Upgrade. Naik taraf ini akan mengikut terma dan syarat pada permulaan atau apabila ianya disertakan bersama pelan Takaful Health2 anda.
LEBIH pilihan dan lebih BERPATUTAN.
Pilih dari lima pelan Takaful Health2 mengikut keperluan dan bajet anda. Dari serendah Rm100 sebulan, anda pasti dilindungi secukupnya.
Nota:
  • Ko-takaful adalah persetujuan perkongsian kos di mana pemegang sijil akan membayar jumlah peratusan yang ditetapkan bagi satu kelayakan manfaat. Jika ko-takaful dipilih, pemegang sijil perlu membayar 10% daripada kos kelayakan manfaat, tertakluk kepada ko-takaful minimum sebanyak RM300 dan ko-takaful maksimum sebanyak RM1,000 untuk Manfaat Hospital dan Pembedahan, dan ko-takaful maksimum sebanyak RM2,000 untuk Manfaat Rawatan Pesakit Luar. Baki kos akan dibayar oleh PruBSn sehinggan Had Tahunan Keseluruhan.
  • Deduktibel ialah amaun tetap yang perlu dibayar dahulu oleh pemegang sijil tidak kira jumlah kos manfaat kelayakan (kecuali kos bilik & penginapan harian) untuk sebarang hilang upaya dalam tempoh 90 hari. Jika deduktibel sebanyak RM3,000 atau RM10,000 dipilih, pemegang sijil perlu membayar RM3,000 atau RM10,000 pertama daripada jumlah kos manfaat kelayakan (kecuali kos bilik & penginapan harian). Baki kos akan dibayar oleh PruBSN sehingga Had Tahunan Keseluruhan.
Jumlah manfaat yang dibayar untuk setahun adalah tertakluk kepada Had Tahunan Keseluruhan. Jumlah manfaat yang dibayar sepanjang hayat adalah tertakluk kepada Had Seumur Hidup. Untuk kemasukan ke hospital akibat kemalangan, perlindungan bermula serta merta sebaik sahaja pelan anda diterima, manakala tempoh menunggu adalah selama 30 hari bagi akibat-akibat lain. Bagaimanapun, untuk penyakit-penyakit tertentu, tempoh menunggu selama 120 hari dikenakan.
Dengan penyertaan Takaful Health2, anda akan menerima kad perubatan Takaful Health2. Ianya memberikan akses kepada Bantuan Perubatan Kecemasan iaitu talian hotline 24-jam (dikendalikan oleh International SOS) yang boleh dipanggil dari mana-mana tempat di seluruh dunia pada bila-bila masa pada panggilan caj balik.
Kad Takaful Health2 boleh digunakan 90 hari selepas pelan anda diterima oleh PruBSN. Anda hanya perlu mengemukakan kad tersebut semasa dimasukkan ke mana-mana hospital dalam rangkaian hospital kami.
Berapakah sumbangan yang perlu saya bayar?
Sumbangan yang anda perlu bayar untuk pelan Takaful Health2 ditetapkan berdasarkan umur, kelas pekerjaan dan jenis pelan tertakluk kepada pengunderaitan. Sumbangan perlu dibayar sepanjang tempoh pelan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...