18 June 2011

Takaful Saver

Takaful Saver merupakan salah satu manfaat tambahan dalam Takafulink atauTakafulink Cerdik. Manfaat ini memberikan pulangan yang tinggi disebabkan sebanyak 95% caruman akan dimasukkan ke bahagian pelaburan untuk membeli unit bermula pada tahun pertama mencarum lagi. Sebanyak 5%daripada caruman akan digunakan untuk membayar caj perkhidmatan.

Sekiranya anda pemegang sijil Takaful PruBSN sama ada takafulink atau takafulink cerdik, dan ingin memaksimumkan simpanan atau pelaburan manfaat amat sesuai bagi memenuhi keperluan simpanan anda.

Sila lihat contoh-contoh Pelan Takafulink & Takafulink Cerdik untuk mengetahui lebih lanjut.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...