20 September 2011

Hutang perubatan tinggiHutang perubatan tinggi

* Lebih 36,000 rakyat negara ini menanggung beban hutang yang tinggi sehingga terpaksa merujuk kepada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) akibat gagal melunaskan hutang rawatan perubatan.


* Kebanyakan mereka yang berumur antara 20-an dan 50-an itu secara
purata pula mengambil masa maksimum 10 tahun untuk melangsaikan hutang berkenaan.


* Trend berhutang untuk membayar kos rawatan perubatan semakin meningkat setiap tahun sejak AKPK diperkenalkan.


* Berikutan hospital swasta enggan menerima pesakit yang tidak mempunyai deposit, menyebabkan mereka terpaksa menggunakan kad kredit tetapi tidak membayar balik hutang yang dibuat.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...